Meist

Ettevõte BICM (Baltic Insurance Claims Management) on loodud 2011 aastal koostöös meie kaastöötajatega. Kaastöötajad on enam kui 15 aastat töötanud rahvusvaheliste ja kohalike nõuete haldamise spetsialistidena, välismaiste kindlustusettevõtete nõuetehalduritena, P&I Klubide korrespondentidena, sõltumatute ekspertidena, inspektoritena ja juriidiliste nõustajatena kolmes Balti riigis: Eestis, Lätis ja Leedus.

Meie töötajad töötavad kindlustussektoris alates 1996 aastast ning neil on suur kogemus erinevate teenuste osutamises rahvusvahelistele ja kohalikele kindlustusettevõtetele ning teistele klientidele.

Meil on laialdane praktika ettevõtete ja filiaalide võrgustiku juhtimises ning partneritevahelises koostöös Balti riikide rahvusvahelises keskkonnas.

2004 aastal, pärast Balti riikide ühinemist Euroopa Liiduga täiendasid meie töötajad oma kogemusi välismaiste kindlustusettevõtete nõuete lahendamise osas nii korrespondentidena kui esindajatena liiklusõnnetustes kannatanute nõuete lahendamisel—vastavalt Rohelise kaardi süsteemile ja Euroopa Liidu 2009/103/EC 4. direktiivile.

Meie kogemustega meeskond on valmis rahuldama Balti riikide klientide päringuid nõuete käsitlemisel sõltumatute spetsialistidena, kindlustusalaste ja juriidiliste konsultantidena, inspektoritena ja ekspertidena.