Teenused

BICM pakub teenuseid nii väljasõidul õnnetuspaigale kui ka töötamist dokumentidega—nõuete käsitlemist büroos.

Meie peamine tegevusala—sõltumatu töö nõuetega alljärgnevates kindlustusliikides:

 • Liikluskindlustuse nõuded
  • Maismaasõidukite vabatahtliku kindlustusega (k.a. KASKO) seotud nõuded
  • Maismaasõidukite omanike tsiviilvastutuse kindlustusega (kohustuslik liikluskindlustus) seotud nõuded
  • Rohelise kaardi süsteemiga ja EL 4. direktiiviga (GC/4D) seotud nõuded
 • Merevedudega ja mereveostega seotud nõuded
  • Erinevad merendusega ja veostega seotud inspektsioonid
  • P&I (Protection and Indemnity) tegevuste korraldamine, mis on seotud laevaomanike, ettevõtete juhtkonna ja prahtijate tsiviilvastutuse vastastikuse kindlustamisega
  • H&M (Hull and Machinery) tegevuste korraldamine, mis on seotud laeva kere ja masinate kindlustamisega
  • Nõuded, mis on seotud veo– ja tootmisettevõtete tsiviilõigusliku vastutuse kindlustamisega (CMR kindlustus)
 • Nõuded, mis on seotud kommerts– ja eraomandi kindlustamisega
 • Nõuded, mis on seotud üldise vastutuskindlustusega ning tootjavastutuse kindlustamisega
 • Nõuded, mis on seotud tervise ja õnnetusjuhtumite kindlustamisega
 • Kindlustusnõuete hüvitamine

Meie büroode võrgustiku töökeeled—eesti, läti, leedu ja vene keel kohalikele klientidele ning ka inglise ja vene keel rahvusvahelisteks kontaktideks ja kirjavahetuseks.

Oleme valmis tagama nõuete lahendamisega seotud professionaalse ja tõhusa outsourcingu (tööde teostamise üleandmine kolmandale osapoolele—partnerile) ning ettevõtte kahjude/nõuete haldamise/administreerimise TPA (Third party administration) põhimõttel, et vähendada asjaajamiseks kuluvat aega ning hoida kulud madalal tasemel.

Meie eesmärgiks on klientide raha säästmine ning vastastikuseks koostööks paindlike lahenduste pakkumine.